Stage
Op zowel HBO- als TU-niveau bestaat de mogelijkheid om via stage bij Bouwadviesbureau Strackee praktijkervaring op te doen.
De stage stelt de student in staat kennis te maken met de praktische problemen van de beroepspraktijk en de organisatie van het bouwproces.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze vaste stagebegeleider dhr. ing. P.Korse (p.korse@strackee.nl)

Afstuderen
Binnen Bouwadviesbureau Strackee is het mogelijk om af te studeren op HBO- of TU-niveau op een constructief ontwerp. In overleg kunnen onderwerpen/studieduur e.d. besproken worden.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met dhr. ing. P.Korse (p.korse@strackee.nl)

MBO

Sinds 28 oktober 2008 is BV Bouwadviesbureau Strackee een erkend leerbedrijf voor de opleiding middenkaderfunctionaris bouw, leerweg BOL. Aanvankelijk voor Fundeon kenniscentrum beroepsonderwijs bouw & infra, nu is dat S-BB (Stichting Beroepsopleidingen Bedrijfsleven).

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met dhr. ing. P.Korse (p.korse@strackee.nl)