funderingsinspecties en proefsleuven in de van Gendthallen.

08-02-2018

Deze week zijn een aantal funderingsinspecties en proefsleuven gegraven in de van Gendthallen om zicht te krijgen op de kwaliteit van de bestaande bebouwing. De inspecties zijn deel van de voorbereidingen die worden getroffen om de hallen bouwkundig en constructief te consolideren. Naast dit funderingsonderzoek is door Strackee ook extensief archiefonderzoek uitgevoerd en zullen zowel van het staal als het hout, door middel van destructief en niet destructief onderzoek, de materiaalkwaliteiten worden vastgesteld.