Handboek Funderingsherstel CUR / SBR

24-10-2012

Persbericht

Handboek Funderingsherstel
De komende decennia zal bij minstens 200.000 woningen de houten paalfundering moeten worden hersteld. Daarnaast zal bij nog eens 250.000 ondiep gefundeerde woningen herstel nodig zijn in de komende 20 tot 25 jaar. Om die bestaande funderingen te herstellen zijn tal van technieken ontwikkeld. In het ‘Handboek Funderingsherstel’ van CUR/SBR zijn die technieken op een rijtje gezet om de meest geschikte methode in een bepaalde situatie te kunnen kiezen. Naast deze technische informatie bevat het handboek ook veel praktische informatie voor (particuliere) woningeigenaren.

Het handboek richt zich niet alleen op de partijen die professioneel bij funderingsherstel betrokken zijn, zoals woningbouwverenigingen, adviesbureaus, aannemers en bouw- en woningtoezicht. Tot de doelgroepen behoren ook de particuliere woningeigenaren, die geconfronteerd worden met de financiële en emotionele gevolgen van de funderingsproblematiek. Het handboek gaat daarom ook in op het in kaart brengen van financiële, organisatorische en juridische aspecten en het aanvragen van vergunningen. De bijlagen bij het handboek bevatten nog meer praktische informatie, zoals voorbeeld-offertes voor eigenaren.

Wij hebben als bureau intensief meegewerkt aan de totstandkoming van deze richtlijn. Voor vragen kunt u terecht bij dhr. B.Olij.
Het handboek is voor particulieren kosteloos beschikbaar (PDF) via CUR/SBR . Ga hiertoe naar www.KCAF.nl en neem contact op voor de kortingscode en link waarmee u het rapport kunt downloaden.