Werkgebieden - Foto 1 - Hoge School Utrecht Hoge School Utrecht

Werkgebieden:
Wij opereren in de volgende werkgebieden:

 • Woningbouw
 • Utiliteitsbouw
 • Ouderenzorg
 • Studentenhuisvesting
 • Kleine waterbouwkundige werken
 • Industriële bouw
 • Renovatie / onderhoud verbouwing
 • Restauratie
 • Funderingsinspectie
 • Funderingsherstel
 • Arbitrage
Opdrachtgevers
Bouwadviesbureau Strackee verricht onder andere werkzaamheden voor de volgende categorieën opdrachtgevers:

 • Woningcorporaties
 • Particulieren
 • Architecten
 • Aannemers
 • Bedrijven en instellingen
 • Gezondheids- en zorgsector
 • Institutionele en particuliere beleggers
 • Projectontwikkelaars
 • Rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden
 • Makelaars
 • Advocaten
 • Toeleveringsbedrijven
Diensten:
Wij leveren de volgende diensten:
 • Ontwerpen, berekenen en tekenen van constructies
 • Reken- en tekenwerk voor de toeleverende industrie
 • Studieopdrachten en productinnovaties
 • Bestekken en kostenramingen                              
 • Bouwbegeleiding, toezicht- en kwaliteitscontrole
 • Schadeopnames en rapportages arbitragezaken
 • Beoordeling bestaande funderingen (casco-funderingsrapport t.b.v. splitsing)
 • Beoordeling van hergebruik bestaande casco’s en “optoppen”.
 • Haalbaarheidsonderzoeken (vaak in samenwerking met bouwkundige partners)