Werkwijze - Foto 1 - Woongebouwen en winkelcentrum - Waterlandplein Amsterdam-Noord Woongebouwen en winkelcentrum - Waterlandplein Amsterdam-Noord

Voor elk werk wordt een projectleider aangesteld die onder de verantwoordelijkheid van de directie het werk begeleidt en het bureau naar buiten toe vertegenwoordigt.

Afhankelijk van de grootte van het project wordt een projectgroep samengesteld bestaande uit de projectleider, constructeurs en tekenaars.

In alle fasen van het bouwproces worden de kosten van de draagstructuur op basis van onze ervaring getoetst aan het programma van eisen en het beschikbare budget.

In de realisatiefase bezoekt de projectleider de bouw- en werkbesprekingen en instrueert het toezicht.