Disclaimer Email:

De informatie in door ons verzonden e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de elektronisch verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Wij vertrouwen erop dat u dit bestand in goede orde ontvangt, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid onzerzijds.

Voor het gebruik van de door ons verstrekte tekeningen gelden de volgende voorwaarden:

  • Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen, behoudens aanvullingen ten behoeve van uw eigen werkzaamheden. Hierbij dienen uw eigen bedrijfsgegevens toegevoegd te worden in het renvooi.
  • De verstrekte informatie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het betreffende project.
  • Externe gebruikers kunnen BV Bouwadviesbureau Strackee nimmer aansprakelijk stellen voor verschillen in getekende maten en gemaatvoerde maten.
  • De bewaking voor latere wijzigingen door BV Bouwadviesbureau Strackee ten opzichte van door haar  reeds geleverde bestanden ligt geheel bij de externe gebruikers.
  • Ons bureau is niet aansprakelijk voor enige onjuistheid of voor enige directe c.q. indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade, ontstaan ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de verstrekte informatie.

 

Website:

Copyright 2016 Bouwadviesbureau Strackee

Webdesign: Digital Engineering - www.digital-engineering.nl