Duurzaam
Constructief
Ontwerpen

Wij zien de toekomst in binnenstedelijk bouwen. Nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie behoren daarbij tot de (technische) vakgebieden waarin het omgaan met duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Wij zien het dan ook als een morele plicht om ons bureau en haar opdrachten maatschappelijk verantwoord in te richten, mede ook in verband met de huidige brede maatschappelijke discussie omtrent duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid is een containerbegrip en raakt veel onderwerpen op andere disciplines binnen het bouwproces. Kennis over duurzaamheid binnen het vak constructief ontwerpen is dan ook een must.

render

Binnen Bouwadviesbureau Strackee is (constructief gerelateerde) kennis over duurzaamheid verenigd en geborgd. Bij het ontwerpen is het aspect duurzaamheid onderdeel van het constructief advies (al dan niet expliciet gecommuniceerd). Het bovenstaande houdt in dat in onze optiek een duurzaam constructief ontwerp of voorstel, of een afweging op dat vlak, uitsluitend op een integrale wijze kan plaatsvinden.

Aangezien Strackee niet altijd beslissingsbevoegd is in het ontwerpproces, is de minimale inzet om het duurzaamheidsaandeel, of het duurzaamste alternatief, in beeld te brengen bij de opdrachtgever.

Strackee als partner voor duurzaam bouwen

  • Uw gesprekspartner op het gebied van duurzaamheid binnen de bouwwereld.
  • Duurzaamheidsanalyse en ontwerp van de constructie.
  • Uitgebreide ervaring met alle aspecten van duurzame constructies.

Onderwerpen

  • Circulariteit
  • Flexibiliteit
  • Hergebruik
  • Robuuste constructies
  • Afweging in milieubelastingen voor bouwconstructies

De relaties tussen verschillende eigenschappen van constructies en de wijze van ontwerpen hebben wij voor u globaal in kaart gebracht aan de hand van een duurzaamheidschart.

De projecten die wij behartigen bevatten, ieder op eigen wijze, verschillende van deze duurzame aspecten.

Voor meer informatie kunt u vragen naar onze specialisten Perry Alderden of Willem Blokdijk.

Wat doet Strackee zelf op duurzaamheidsgebied?

Strackee vindt het belangrijk om naast mee te denken om zo duurzaam mogelijk te ontwerpen ook zelf haar steentje bij te dragen. Daarvoor wordt ieder jaar een rapport opgesteld, het zogenaamde GRI-jaarverslag (Global Report Inititative). Hierin wordt objectief geanalyseerd wat onze eigen “voetafdruk” is vanuit het kantoor zelf en hoe we de eigen uitstoot gericht omlaag kunnen brengen. Het meest recente jaarverslag is terug te vinden via deze link.

wdui__20210528_001

Duurzaamheid Strackee

Bij Strackee vinden we het een uitdaging om efficiënte draagconstructies te ontwerpen en bestaande draagstructuren in te schatten en, waar nodig, een nieuwe bestemming te geven.

Wij zijn continu bezig om bestaande gebouwen te waarderen en een nieuwe bestemming te geven. Ons werk varieert van het beoordelen van bestaande funderingen tot het toepassen van blauw/groen daken naar het ontwerpen van hoogwaardige nieuwe constructies, die flexibiliteit en ruimte geven aan de wensen van de klant. Referenties kun je vinden bij projecten.

Sinds enkele jaren is het voor ons duidelijk geworden dat dit alleen plaats kan vinden op basis van duurzaamheid. Het beperken van ‘virgin materials’, het circulair ontwerpen (demontabel) en ontwerpen van flexibele constructies op basis van een mpg- of cpg-afweging wordt in onze ogen de standaard: binnen de wereld van de opdrachtgever en de bestaande omgeving, met oog voor de toekomst.

Niet alles kan zomaar duurzaam. We bevinden ons op dit moment in een periode van transitie. Het roer hoeft dus niet overal direct om, maar wel bij onderwerpen waar je het verschil kunt maken en die nu onder handen zijn. Deze onderwerpen variëren van het toepassen van ‘bio-based’ materialen tot het detailleren van constructies op een wijze dat het herbruikbaar is.

Binnen Bouwadviesbureau Strackee staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het is voor ons een kernwaarde, maar tegelijkertijd een containerbegrip; er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Dus dat betekent dat je veel goed kunt doen. Als constructeurs zijn wij er ons terdege van bewust waar we bij onze projecten de winst kunnen halen.

De focus kan binnen de bouwwereld liggen maar dat hoeft niet. Het duurzaam meedenken is een whole-life afweging. Steigerloos gevels bouwen, burenoverleg om te komen tot minder overlast. Misschien niet bouwen(?). Een bestaande fundering hergebruiken, bijvoorbeeld, of gebruik een gebouw nog tien jaar en sloop het pas daarna. Ook dat is pure, duurzame winst!

In sommige gevallen kan een overweging plaatsvinden in relatie tot de gebruiksperiode: door de toelaatbare belasting te beperken kun je de levensduur verlengen, adaptief gebruik.

Een andere manier van omgaan met duurzaamheid is het optoppen van een gebouw met uitsluitend hout als materiaal Onder alle omstandigheden vereist het inzicht van de adviseur – en die kennis hebben wij in huis. Hieronder is het duurzaamheidswiel van Strackee aangegeven. Het geeft inzicht in waar je constructieve zaken duurzaam kunt aanpakken. Uiteraard is elke situatie anders, maar deze tool helpt je met de keuze om de juiste weg te vinden naar een duurzame wereld.

Voorbeelden van duurzame projecten van Strackee zijn:

UvA Lab 42

Het Jeroen Pit Huis

Paviljoen Johan Cruijff Boulevard

2022-03-31-11_32_00-duurzaamheidswiel-pdf-xchange-editor

Expertise

Nieuwbouw

Bestaande bouw

Duurzaamheid

Funderingstechnieken

Innovatie

Second opinions en Haalbaarheidsonderzoeken

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? Neem contact met ons op

Contact

Heeft u een vraag? Vul uw gegevens in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Zoeken: