Website disclaimer

Informatie op deze website

De inhoud van deze website als ook berichten elders op het internet van Bouwadviesbureau Strackee b.v. worden altijd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bouwadviesbureau Strackee b.v. garandeert echter niet dat de vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is.  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bouwadviesbureau Strackee b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie onjuist, onvolledig en/of  ontoereikend is. Indien er content op www.strackee.nl wordt aangetroffen, die zonder toestemming blijkt te zijn geplaatst, zal Bouwadviesbureau Strackee b.v. die op eerste verzoek verwijderen.

E-mail

De per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder toestemming niet toegestaan. Bouwadviesbureau Strackee b.v. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Copyright

Niets uit deze tekst of beeldmateriaal op de website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwadviesbureau Strackee b.v. worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Virussen

Bouwadviesbureau Strackee b.v. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Bouwadviesbureau Strackee b.v. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Tekeningen disclaimer

  • Het auteursrecht blijft voorbehouden aan Bouwadviesbureau Strackee.
  • Het gebruik van het model is voor eigen risico.
  • Aan eventuele aanpassingen/wijzigingen in het model die niet gedaan worden door Bouwadviesbureau Strackee kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  • Dit bestand is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van dit bestand door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig.
  • Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van het model aan derden is zonder toestemming niet toegestaan.
  • De door Bouwadviesbureau Strackee verstrekte PDF-bestanden en/of witdrukken dienen te allen tijde gebruikt  te worden.
  • Tevens wordt geattendeerd op de mogelijkheid van afwijkingen tussen de getekende en gemaatvoerde maatvoering.

Bouwadviesbureau Strackee vrijwaart zich van aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, welke uit dit gebruik kan voortvloeien.

Contact

Heeft u een vraag? Vul uw gegevens in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Zoeken: