Website disclaimer

Informatie op deze website

De inhoud van deze website als ook berichten elders op het internet van Bouwadviesbureau Strackee worden altijd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bouwadviesbureau Strackee garandeert echter niet dat de vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is.  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bouwadviesbureau Strackee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie onjuist, onvolledig en/of  ontoereikend is. Indien er content op www.strackee.nl wordt aangetroffen, die zonder toestemming blijkt te zijn geplaatst, zal Bouwadviesbureau Strackee die op eerste verzoek verwijderen.

E-mail

De per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder toestemming niet toegestaan. Bouwadviesbureau Strackee sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Copyright

Niets uit deze tekst of beeldmateriaal op de website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwadviesbureau Strackee worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Virussen

Bouwadviesbureau Strackee garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Bouwadviesbureau Strackee aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Model en tekeningen disclaimer

De ontvanger of gebruiker van de aangeleverde informatie moet zich vergewissen van het doel waarvoor dit model verstrekt is en de informatie passend bij de fase en onderliggende documenten van deze momentopname.

  • Het auteursrecht blijft voorbehouden aan Bouwadviesbureau Strackee.
  • Het model is opgezet conform de Strackee Informatie LeveringSpecificatie (Strackee iLS). De gebruiker dient rekening te houden met mogelijk aanvullende projectspecifieke afspraken.
  • Bouwadviesbureau Strackee is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie uit het model buiten de overeengekomen iLS-set en projectspecifieke afspraken.
  • Aanpassingen en/of wijzigingen in het model zijn niet toegestaan anders dan met nadrukkelijke toestemming van Bouwadviesbureau Strackee.
  • Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van het IFC-model aan derden is zonder toestemming van Bouwadviesbureau Strackee niet toegestaan (anders dan t.b.v. uitvoering van werk).
  • Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van het Revit-model is zonder toestemming van Bouwadviesbureau Strackee niet toegestaan.
  • De door Bouwadviesbureau Strackee verstrekte informatie op documenten en digitale platte weergaven prevaleren boven het model. De platte weergaven, documenten en het model dienen telkens in onderlinge samenhang te worden beoordeeld.
  • Data in de Pset_Strackee is maatgevend ten opzichte van de geometrische weergave.
  • Maatvoering geometrie in het werk te controleren.
  • De gebruiker van de informatie dient rekening te houden met mogelijke afwijkingen tussen de afzonderlijke interdisciplinaire modellen.

Bouwadviesbureau Strackee vrijwaart zich van aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, welke uit dit gebruik kan voortvloeien.

Contact

Heeft u een vraag? Vul uw gegevens in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Zoeken: