Een team creatieven.
Voor innovatie in binnenstedelijk bouwen

Strackee is de betrouwbare allround partner voor alle constructieve vraagstukken. Met ruim 25 medewerkers dagen wij onszelf continu uit de standaard oplossingen te ontstijgen met creatieve en duurzame constructieve adviezen.

Met ruim 50 jaar ervaring hebben wij veel kennis opgebouwd in het bouwen in een binnenstedelijke omgeving. Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op korte lijnen, persoonlijk contact en duurzame, technisch slimme oplossingen in al onze constructieve adviezen.

strackee-bouwe-olij

Bouwe Olij

Constructief ontwerper, Funderingen Specialist, Innovatieleider

Bouwe is sinds 1987 in dienst bij Bouwadviesbureau Strackee. Hij is vanaf 2003 directielid en mede verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Bouwe heeft zeer veel praktijkervaring en is allround constructeur en ontwerper in hart en nieren. In 2012 is Bouwe bij het constructeursregister beëdigd tot registerontwerper (RO).

Specialist in het beoordelen van bestaande funderingen en funderingsherstelmethoden. Hij is regelmatig betrokken bij het opstellen van deskundigenberichten voor de rechtbank, second opinions, en adviezen aan advocaten.

Medeopsteller van het handboek funderingsherstel (CURNET/SBR), betrokken bij de richtlijnen van F3O, de Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen, en namens het bureau actief betrokken bij het KCAF, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Binnen het bureau de kartrekker op innovatiegebied, altijd op zoek naar innovatieve slimme oplossingen. Hiermee zijn in de afgelopen jaren diverse prijzen en nominaties behaald.

werkzaamheden

Funderingen

Funderingsherstel

Expert opinions

Bouwadvies

Management

Directie

strackee-bouwe-olij

Bouwe Olij

Constructief ontwerper, Funderingen Specialist, Innovatieleider

Bouwe is sinds 1987 in dienst bij Bouwadviesbureau Strackee. Hij is vanaf 2003 directielid en mede verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Bouwe heeft zeer veel praktijkervaring en is allround constructeur en ontwerper in hart en nieren. In 2012 is Bouwe bij het constructeursregister beëdigd tot registerontwerper (RO).

Specialist in het beoordelen van bestaande funderingen en funderingsherstelmethoden. Hij is regelmatig betrokken bij het opstellen van deskundigenberichten voor de rechtbank, second opinions, en adviezen aan advocaten.

Medeopsteller van het handboek funderingsherstel (CURNET/SBR), betrokken bij de richtlijnen van F3O, de Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen, en namens het bureau actief betrokken bij het KCAF, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Binnen het bureau de kartrekker op innovatiegebied, altijd op zoek naar innovatieve slimme oplossingen. Hiermee zijn in de afgelopen jaren diverse prijzen en nominaties behaald.

werkzaamheden

Funderingen

Funderingsherstel

Expert opinions

Bouwadvies

Management

Directie

Willem Blokdijk

Ontwerpleider, Grootstedelijke projecten, Transformatie

Sinds 2003 vormen Willem Blokdijk en Bouwe Olij de directie van Bouwadviesbureau Strackee. In de eerste jaren was Strackee heel breed betrokken bij de nieuwbouwproductie van de woningbouw in Amsterdam. Hoewel een groot aandeel van hun werk nog steeds nieuwbouw betreft, is het zwaartepunt van het bureau geleidelijk meer komen te liggen op herbestemming, transformatie en renovatie.

Willem is betrokken geweest bij projecten die vaak gerelateerd waren aan gebiedsontwikkelingen, zoals renovatie van het Zaandammerplein, de renovatie en nieuwbouw van het Waterlandplein voor Ymere, de nieuwbouw van het Grotiusgebouw in Nijmegen, de nieuwbouw van het stadsarchief in Delft.

Momenteel is dit nog steeds zo, met de herbestemming van Wisselspoor en de actuele ontwikkelingen op het NDSM terrein. Maar de constructieve focus komt steeds meer op duurzaamheid en circulariteit te liggen. Daar ligt ook zijn interesse.

Duurzaamheid komt vooral aan de orde bij projecten zoals NDSM – Treehouse 3.0  (met Beta architecten) , Lab 42 voor de UVA in samenwerking met Benthem Crouwel Architecten en de renovatie van het Slachthuisterrein in Haarlem (met Hans van Heeswijk architecten).

werkzaamheden

grootstedelijke projecten

grootschalige renovatie

ulititeitsbouw

Ontwerp

Planning

Directie

strackee-willem-blokdijk
strackee-willem-blokdijk

Willem Blokdijk

Ontwerpleider, Grootstedelijke projecten, Transformatie

Sinds 2003 vormen Willem Blokdijk en Bouwe Olij de directie van Bouwadviesbureau Strackee. In de eerste jaren was Strackee heel breed betrokken bij de nieuwbouwproductie van de woningbouw in Amsterdam. Hoewel een groot aandeel van hun werk nog steeds nieuwbouw betreft, is het zwaartepunt van het bureau geleidelijk meer komen te liggen op herbestemming, transformatie en renovatie.

Willem is betrokken geweest bij projecten die vaak gerelateerd waren aan gebiedsontwikkelingen, zoals renovatie van het Zaandammerplein, de renovatie en nieuwbouw van het Waterlandplein voor Ymere, de nieuwbouw van het Grotiusgebouw in Nijmegen, de nieuwbouw van het stadsarchief in Delft.

Momenteel is dit nog steeds zo, met de herbestemming van Wisselspoor en de actuele ontwikkelingen op het NDSM terrein. Maar de constructieve focus komt steeds meer op duurzaamheid en circulariteit te liggen. Daar ligt ook zijn interesse.

Duurzaamheid komt vooral aan de orde bij projecten zoals NDSM – Treehouse 3.0  (met Beta architecten) , Lab 42 voor de UVA in samenwerking met Benthem Crouwel Architecten en de renovatie van het Slachthuisterrein in Haarlem (met Hans van Heeswijk architecten).

werkzaamheden

grootstedelijke projecten

grootschalige renovatie

ulititeitsbouw

Ontwerp

Planning

Directie

strackee-kees-appelman

Kees Appelman

Grootschalige renovaties, Sociale woningbouw

Kees Appelman is senior adviseur inzake grootschalige renovaties voor vaste klanten zoals De Alliantie, Eigen Haard en Ymere binnen Amsterdam. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van Indië 1 en 2, de eerste sociale woningbouwblokken gebouwd door Eigen Haard in 1908, en de renovatie van de Airey Blokken in opdracht van Eigen Haard, de Alliantie en Rochdale.

Door zijn kennis en ervaring op het gebied van grote renovaties is hij in staat om tijdig de juiste onderzoeken uit te zetten om te komen tot een heldere haalbaarheidsanalyse.

werkzaamheden

Bloksgewijze renovatie

Seriematige woningbouw

Funderingsexpertise

strackee-kees-appelman

Kees Appelman

Grootschalige renovaties, Sociale woningbouw

Kees Appelman is senior adviseur inzake grootschalige renovaties voor vaste klanten zoals De Alliantie, Eigen Haard en Ymere binnen Amsterdam. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van Indië 1 en 2, de eerste sociale woningbouwblokken gebouwd door Eigen Haard in 1908, en de renovatie van de Airey Blokken in opdracht van Eigen Haard, de Alliantie en Rochdale.

Door zijn kennis en ervaring op het gebied van grote renovaties is hij in staat om tijdig de juiste onderzoeken uit te zetten om te komen tot een heldere haalbaarheidsanalyse.

werkzaamheden

Bloksgewijze renovatie

Seriematige woningbouw

Funderingsexpertise

Piet Korse

Onderzoek, Scholengebouw, Herbestemming, Renovatie en Restauratie

Piet Korse is senior adviseur binnen Bouwadviesbureau Strackee. Met een dienstverband van meer dan 30 jaar heeft hij als projectleider veel kennis van grootschalige restauraties, herbestemming en nieuwbouwprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de herbestemming van het voormalige HKU-filiaal in Hilversum naar een modern kantoorgebouw voorzien van logiesfuncties, de (ver)nieuwbouw van het Orion College in Amsterdam en het Oscar Romero Scholengemeenschap in Hoorn en de herbestemming van het Slotervaartziekenhuis.

Voor diverse corporaties is hij het aanspreekpunt voor het in kaart brengen van de constructieve kwaliteit van de casco’s en funderingen van hun bezit.
Met zijn ervaring heeft hij veel kennis van de bouwkundige, installatietechnische en bouwfysische aspecten die van belang zijn voor de constructieve voorzieningen. Voor een geïntegreerd ontwerpteam is hij een gewaardeerde gesprekspartner.

Voor een oriënterend gesprek of offerte kunt u rechtstreeks contact met hem opnemen.

werkzaamheden

Onderzoek

Scholenbouw

Herbestemming

Renovatie en restauratie

strackee-piet-korse
strackee-piet-korse

Piet Korse

Onderzoek, Scholengebouw, Herbestemming, Renovatie en Restauratie

Piet Korse is senior adviseur binnen Bouwadviesbureau Strackee. Met een dienstverband van meer dan 30 jaar heeft hij als projectleider veel kennis van grootschalige restauraties, herbestemming en nieuwbouwprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de herbestemming van het voormalige HKU-filiaal in Hilversum naar een modern kantoorgebouw voorzien van logiesfuncties, de (ver)nieuwbouw van het Orion College in Amsterdam en het Oscar Romero Scholengemeenschap in Hoorn en de herbestemming van het Slotervaartziekenhuis.

Voor diverse corporaties is hij het aanspreekpunt voor het in kaart brengen van de constructieve kwaliteit van de casco’s en funderingen van hun bezit.
Met zijn ervaring heeft hij veel kennis van de bouwkundige, installatietechnische en bouwfysische aspecten die van belang zijn voor de constructieve voorzieningen. Voor een geïntegreerd ontwerpteam is hij een gewaardeerde gesprekspartner.

Voor een oriënterend gesprek of offerte kunt u rechtstreeks contact met hem opnemen.

werkzaamheden

Onderzoek

Scholenbouw

Herbestemming

Renovatie en restauratie

Joost Texeira de Mattos

Joost Teixeira de Mattos

Constructief ontwerper, Specialist Funderingen, Kelderbouw, Binnenstedelijke Bouw

In 2006 trad Joost in dienst bij Bouwadviesbureau Strackee. Hij heeft zich in de jaren ontwikkeld tot projectleider. Joost is vertrouwd met de procesmatige kant van de bouw en heeft door zijn teken- en rekenervaring veel inhoudelijke kennis. Ook het opstellen van bestek- en contractstukken is bekend terrein voor hem.

Zijn specialiteiten liggen bij het ondergronds bouwen, funderingsherstellen, tijdelijke constructies, second opinions, arbitrage vraagstukken en optimalisatievraagstukken. Daarnaast heeft hij een interesse in de geschiedenis en bouwhistorie van Amsterdam en adviseert hij graag bij renovaties, transformaties en herbestemmingen in zijn geliefde stad. Joost heeft zich de afgelopen jaren allround ontwikkeld en kan adviseren over tal van constructieve vraagstukken.

Voor klanten en opdrachtgevers is Joost goed benaderbaar. Hij benadert hen met open vizier, luistert naar wensen en ideeën en weet hen te voorzien van duidelijke onderbouwde adviezen in de diverse stadia van het bouwproces. Hierbij is zijn kennis van de diverse disciplines binnen het bouwteam van toegevoegde waarde.

Binnen het bureau begeleidt Joost de junior collega’s en hij wordt ook binnen het bureau vaak gevraagd om advies. Hij houdt ervan om in teamverband te werken en zet zich graag in voor collega’s.

werkzaamheden

Constructief Ontwerper

Specialist Funderingen

Kelderbouw

Binnenstedelijke Bouw

Joost Texeira de Mattos

Joost Teixeira de Mattos

Constructief ontwerper, Specialist Funderingen, Kelderbouw, Binnenstedelijke Bouw

In 2006 trad Joost in dienst bij Bouwadviesbureau Strackee. Hij heeft zich in de jaren ontwikkeld tot projectleider. Joost is vertrouwd met de procesmatige kant van de bouw en heeft door zijn teken- en rekenervaring veel inhoudelijke kennis. Ook het opstellen van bestek- en contractstukken is bekend terrein voor hem.

Zijn specialiteiten liggen bij het ondergronds bouwen, funderingsherstellen, tijdelijke constructies, second opinions, arbitrage vraagstukken en optimalisatievraagstukken. Daarnaast heeft hij een interesse in de geschiedenis en bouwhistorie van Amsterdam en adviseert hij graag bij renovaties, transformaties en herbestemmingen in zijn geliefde stad. Joost heeft zich de afgelopen jaren allround ontwikkeld en kan adviseren over tal van constructieve vraagstukken.

Voor klanten en opdrachtgevers is Joost goed benaderbaar. Hij benadert hen met open vizier, luistert naar wensen en ideeën en weet hen te voorzien van duidelijke onderbouwde adviezen in de diverse stadia van het bouwproces. Hierbij is zijn kennis van de diverse disciplines binnen het bouwteam van toegevoegde waarde.

Binnen het bureau begeleidt Joost de junior collega’s en hij wordt ook binnen het bureau vaak gevraagd om advies. Hij houdt ervan om in teamverband te werken en zet zich graag in voor collega’s.

werkzaamheden

Constructief Ontwerper

Specialist Funderingen

Kelderbouw

Binnenstedelijke Bouw

bouwadvies

Constructief bouwen

Wij dagen onszelf continu uit de standaard oplossingen te ontstijgen met constructieve, creatieve en duurzame bouwadviezen.

Ervaring

Ruim 50 jaar ervaring in binnenstedelijk bouwen. Een multi-gedisciplineerd team van ervaren ingenieurs, adviseurs, ontwerpers en constructeurs.

prijswinnend bouwadvies

Experts op gebied van renovatie, restauratie, herbestemming en nieuwbouw. Onze werken en constructies vielen meerdere malen in de prijzen.

bouwadvies

Constructief bouwen

Wij dagen onszelf continu uit de standaard oplossingen te ontstijgen met constructieve, creatieve en duurzame bouwadviezen.

Ervaring

Ruim 50 jaar ervaring in binnenstedelijk bouwen. Een multi-gedisciplineerd team van ervaren ingenieurs, adviseurs, ontwerpers en constructeurs.

prijswinnend bouwadvies

Experts op gebied van renovatie, restauratie, herbestemming en nieuwbouw. Onze werken en constructies vielen meerdere malen in de prijzen.

Contact

Heeft u een vraag? Vul uw gegevens in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Zoeken: