Gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) en bouwbedrijf De Nijs winnen gunning Slachthuisterrein

 In Nieuws

De gemeente Haarlem heeft een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen voor de verkoop en ontwikkeling van het Slachthuisterrein. De gunningscommissie heeft de inzending van het samenwerkingsverband tussen gebiedsontwikkelaar BPD en bouwbedrijf de Nijs als beste beoordeeld en geconstateerd dat de inzending aan alle door de gemeente gestelde voorwaarden en criteria op het gebied van kwaliteit, proces en financiën voldoet. De gunningscommissie is vol lof over de hoge kwaliteit van het winnende plan.

 

Nieuw woon- en werkgebied

Het Slachthuisterrein wordt ontwikkeld tot een nieuw woon- en werkgebied, het Slachthuishof, waarbij een mix aan functies wordt gerealiseerd, zoals wonen, culturele voorzieningen, horeca, bedrijvigheid en het popcentrum.

Wethouder Floor Roduner:”Het behoud en het herstel van het industrieel erfgoed is een belangrijke drager van het plan. De gemeentelijke monumenten vormen onmiskenbaar het middelpunt van de ontwikkeling, naast de te ontwikkelen woningbouw.

Aansprekend in het plan is dat de geschiedenis van het Slachthuisterrein als ontwerpprincipe wordt gehanteerd en dat op die rijke historie van ruim 100 jaar met dit plan wordt voortgebouwd.“

 

Voortvarende aanpak bouw Popcentrum 

BPD/De Nijs geeft in haar aanbieding aan dat de realisatie van het popcentrum urgent is en als eerste onderdeel van het project wordt uitgevoerd. Doordat de bouw van het popcentrum als gescheiden bouwopgave is meegegeven in de aanbesteding, kan de realisatie van het popcentrum in het Slachthuis naar voren worden getrokken in de planning. Het plan voor het centrum is tijdens de aanbestedingsprocedure besproken en afgestemd met de toekomstige gebruikers van Stichting Hart en Patronaat. Het plan voor het popcentrum is nu naar volle tevredenheid van beide gebruikers Patronaat en Stichting Hart.

 

Duurzaamheidsmaatregelen op hoog ambitieniveau

Vanuit het concept ‘Goede Morgen’ realiseert het ontwikkelteam een plek voor ontmoeting voor álle Haarlemmers, die bijdraagt aan een duurzame toekomst. De woningen worden gasloos. Er wordt veel aandacht besteed aan waterbergend vermogen. Het water dat niet in het groen infiltreert wordt opgevangen en vastgehouden door een integraal systeem van wadi’s en goten. Op de nieuwe woningen worden zonnepanelen geplaatst waarmee het overgrote deel van de elektriciteitsvraag is gedekt. Door lokale bronnen te gebruiken, zoals warmte- en koudeopslag wordt het gebied op een duurzame manier voorzien van warmte.

 

Communicatie en participatie

In het voortraject heeft BPD/ De Nijs al met veel betrokkenen en buurtbewoners gesproken, omdat het samenwerkingsverband goede communicatie en participatie onontbeerlijk vindt in een dergelijk traject. Ook wordt het ontwerp van de openbare ruimte samen met de buurtbewoners nader uitgewerkt, volgens de gemeentelijke wensen en richtlijnen voor burgerparticipatie. Diverse, grotendeels Haarlemse, ondernemers hebben meegewerkt aan het plan en willen zich graag verbinden aan het concept ‘Goede Morgen’.

 

Harm Janssen, regiodirecteur BPD:”Als trouwe samenwerkingspartner van de gemeente Haarlem staan wij voor een duurzame leefomgeving voor alle Haarlemmers. Geweldig om dit stuk historie nieuw leven te mogen inblazen.”

Daniëlle de Nijs, directielid De Nijs:“Dit is een project dat echt bij ons past, een binnenstedelijke ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie/restauratie.”

 

Het Slachthuishof is een ontwikkeling van BPD/De Nijs in samenwerking met Markus, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], Hans van Heeswijk Architecten, Van Ommeren Architecten, Metabolic, Advier,  Alliander DGO en Bouwadviesbureau Strackee.

Aanbevolen berichten
Contact

Heeft u een vraag? Vul uw gegevens in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Zoeken: