Cultuur, Duurzaamheid, Funderingsherstel, Renovatie, Restauratie, Woningbouw

Het pand aan de Diemerzeedijk 27 in Amsterdam-Oost, ook wel ‘Gemeenlandshuis’, werd gebouwd in 1727. Het was ruim 250 jaar in het bezit van het Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerzeedijk en zijn rechtsopvolgers. Dit waterschap droeg zorg voor de Zuiderzeedijk tussen Amsterdam en Muiden. Sinds 2008 is het pand van de Vereniging Hendrick de Keyser.

Het betreft een vrijstaand landhuis, bestaande uit gemetselde bouwmuren en gevels met fraaie zware houten verdiepingsbalklagen en een houten kapconstructie. Het pand heeft zichtbare schade opgelopen aan het casco en de monumentale stucplafonds, waarschijnlijk door overbelasting van de fundering door grond- en verkeersbelasting uit het aangrenzende dijklichaam. Daarnaast is bij een funderingsverbetering uit 1971 aanvullend draagvermogen ingebracht dat lijkt te zorgen voor verschilzettingen in de bouwmuren.

De fundering is hersteld door middel van een traditionele tafelconstructie in de twee buitenste traveeën. Het middelste travee is ontzien omdat daar een monumentale reinwaterkelder aanwezig is, die bij inbrengen van een betonvloer zou moeten worden gesloopt. Om de gevels van dit travee wél met de nieuwe funderingsconstructie op te kunnen vangen is besloten gevelbalken, overspannend tussen de twee vloeren in de buitenste traveeën, in te brengen.

Dit project heeft vereniging Hendrick de Keyser aangepakt als pilot voor een aantal innovatieve duurzame oplossingen. Zo zijn de waterkelder en een aangetroffen waterput als buffervat gebruikt en zijn de funderingspalen, die tot de tweede zandlaag zijn geschroefd, benut als warmtewisselaars. Hetgeen een aanzienlijke impact heeft gehad op de leidingafstemming voor de betonvloeren. Tenslotte is het dak voorzien van zonnepanelen.

Opdrachtgever

Vereniging Hendrick de Keyser

Architect

Vereniging Hendrick de Keyser

Aannemer

VIOS Bouw

Uitvoeringstermijn

2013 – 2014

Gerelateerde projecten
Contact

Heeft u een vraag? Vul uw gegevens in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Zoeken: