Onderwijs, Renovatie, Woningbouw

Het project Oudenoord 700 (voorheen een faculteit van de Hogeschool Utrecht, nu onderdeel van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) omvat zowel een deel nieuwbouw als een deel renovatie van het bestaande schoolgebouw.

Nieuwbouw

De aanwezige draagstructuur in dit zeer transparante gebouw is overal zichtbaar aanwezig, en draagt bij aan de kwaliteit van de architectuur. De optimale transparantie en vrije indeelbaarheid is bereikt dankzij een combinatie van zowel in het werk gestort als prefab beton, waarbij tevens een combinatie is gemaakt van traditioneel- en voorgespannen wapeningswerk.

De stabiliteit van het gebouw wordt ontleend aan de direct zichtbare collegezaal in combinatie met twee prominente stabiliteitskruizen die tevens de draagstructuur vormen van de kolomvrije onderbouw. Om de optredende spatkrachten uit de kruizen  op te vangen zijn delen van de betonconstructie in het werk nagespannen. De stabiliteitskruizen zijn volledig in het werk gestort. Dit was onder meer noodzakelijk om voldoende incasseringsvermogen te genereren voor de mogelijk optredende botsbelastingen uit verkeer van het Oudenoord. Vanwege de transparantie is niet gekozen voor een 2e draagweg, en is extra aandacht besteed aan het opnemen van bijzondere belastingen.

De dubbel uitkragende collegezaal is opgebouwd uit in het werk gestorte wanden voorzien van naspanwapening. Vanaf de 1e verdieping is de opzet repeterend en eenvoudig van opzet. De constructie bestaat uit prefab gevelkolommen, prefab voorgespannen randliggers en vrijdragende kanaalplaatvloeren.

Renovatie

Het bestaande gebouw is in de jaren 50 gebouwd en later in twee fasen uitgebreid. Uit vooronderzoek bleek dat de structuur en de kwaliteit van de gebouwen zodanig zijn dat renovatie en uitbreiding mogelijk was. De bestaande gebouwen bestaan uit een ter plaatse gestort betonnen casco. De gevels zijn opgebouwd uit voor die tijd kenmerkende betonnen kaders opgevuld met metselwerk en glas. Door het schoolplein te voorzien van een glazen kap is een atrium gecreëerd waardoor voormalige buitengevels nu binnengevels zijn geworden. Hierdoor vormen bouwfysische problemen van de bestaande betonnen gevels geen probleem meer.

Opdrachtgever

College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Architect

NL Architects

Uitvoeringstermijn

2006 – 2008

Omvang

Nieuwbouw:  4000m²
Renovatie:   6500m²

Gerelateerde projecten
Contact

Heeft u een vraag? Vul uw gegevens in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Zoeken: