Airey-woningen haalbaarheid vernieuwbouw

 In Nieuws

Afbeelding: temp.architecture

Airey-woningen weer in het zicht

Aan de Ingelandenweg in Amsterdam staan 3 bouwblokken van woningbouwvereniging Ymere. De blokken zijn in de jaren 60 gebouwd met het uiterlijk van het Airey-bouwsysteem in de gevels. In de jaren 90 is tijdens een renovatie van de Airey-woningen een groot deel van de gevels aan de buitenzijde voorzien van isolatie en beplating, waardoor het kenmerkende Airey-principe aan het zicht werd onttrokken.

Haalbaarheid vernieuwbouw

In plaats van de blokken te slopen is in samenwerking met temp.architecture en bouwbedrijf De Nijs gekeken naar de haalbaarheid van vernieuwbouw. Uit de verschillende onderzoeken en studies is geconcludeerd dat een vernieuwbouw tot de mogelijkheden behoort, mits er geen sprake zou zijn van belastingtoevoeging op de fundering.

Hergebruik materialen, minimale belastingtoevoegingen

Vervolgens is het ontwerp uitgewerkt waarbij zoveel mogelijk bestaande onderdelen hergebruikt zullen worden. Zo wordt de volledige bestaande gevel gedemonteerd zodat de karakteristieke betontegels, houten kozijnen en betonkaders om de kozijnen in de nieuwe situatie hergebruikt kunnen worden. Verder worden in de woningen muurdoorbraken gemaakt die zorgen dat het toevoegen van nieuwe dekvloeren en plafonds geen significante belastingtoename op de fundering tot gevolg heeft.

Gebruik van lichtgewicht bouwmaterialen verbeterd wooncomfort

Aan de achtergevels worden nieuwe, grotere balkons aangebracht. Door een groot deel van de gesloten gevel op de begane grond te vervangen door kozijnen en de bestaande betonnen borstweringen op de balkons te vervangen door lichtgewicht polyester, ontstond er ruimte in de belasting op de fundering waarmee het vergroten van de balkons op de bestaande fundering mogelijk is gemaakt.

Samenvatting

Op de Ingelandenweg in Amsterdam ondergaan Airey-woningen uit de jaren 60 een vernieuwbouw in samenwerking met Ymere, temp.architecture, en De Nijs. Het ontwerp focust op hergebruik van bestaande materialen, minimaliseert funderingsbelasting en verbetert wooncomfort met lichtgewicht bouwmaterialen en grotere balkons. De vernieuwbouw is haalbaar gebleken, vooropgesteld dat er geen belastingtoevoeging op de fundering plaatsvindt.

Haalbaarheidsonderzoek aanvragen.

Aanbevolen berichten
Contact

Heeft u een vraag? Vul uw gegevens in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Zoeken:

Klimaatneutraal constructief ontwerpenCOA constructief ontwerp voor de funderingen voor her te gebruiken woonunits verspreid over vijf locaties in het land.