Cultuur, Restauratie

Ons’ Lieve Heer op Solder is een uniek monument en museum dankzij de combinatie van kerk, woonhuis en ligging in de historische binnenstad van Amsterdam. Het monument is 350 jaar oud.
Het nieuwe museum is tweemaal zo groot en bestaat uit twee huizen aan weerszijden van de Heintje Hoeksteeg: het Oude Huis (het monument) en het Nieuwe Huis (het tot museum verbouwde buurpand). Deze twee ‘Huizen’ zijn middels een ondergrondse ‘plaza’ verbonden met elkaar tot één vernieuwd museum.  Vooraf is het Oude Huis zorgvuldig gerestaureerd en ingericht als historisch huis.

De grootste constructieve uitdaging in dit project was het realiseren van een 6 meter diep ondergronds plaza onder de panden en de Heintje Hoeksteeg.
Er is een bouwfasering kozen waarbij eerst het museum (Oude Huis) is geborgd op een nieuwe fundering. Deze funderingsconstructie is met olievijzels op spanning gebracht en in de uitvoeringsfase als stempelraam en tafelconstructie benut voor de te realiseren bouwkuip. Voorafgaand aan het funderingsherstel zijn inwendig geheide combi-damwandpalen ingebracht om ontgraven onder de nieuwe funderingsplaat ten behoeve van het verbindingsniveau in een later stadium te kunnen uitvoeren.

Na het funderingsherstel is gestart met het tijdelijk demonteren van het naastgelegen pand. De damwanden zijn op minder dan één meter van de belendingen ingebracht. De grote bouwkuip is middels een ‘Berlinerwand’ aangesloten op de combi-damwand onder het museum. Zo ontstonden twee bouwkuipen die afzonderlijk zijn ontgraven. Na gereedkomen van de kelderbak buiten het museum, is de damwand tussen deze kuip en de kleine kuip doorbroken. In de eindfase, na de herbouw van het Nieuwe Huis is de verbinding op kelderniveau tussen de panden gerealiseerd.

Opdrachtgever

Stichting Museum Amstelkring.

Architect

Uitbreiding: Felix Claus Dick van Wageningen Architecten.
Restauratie: ir. F.Franken Bureau voor bouwhistorisch onderzoek en restauratie.

Uitvoeringstermijn

2008 – 2015

Omvang

Ondergrondse plaza: 200m2
Nieuwbouw museum : 800m2
Restauratie van de zolderkerk

Vakprijzen

Eervolle vermelding Schreudersprijs 2015: Bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen.

Het nieuwe entreegebouw is op 22 september 2015 geopend door Hare Majesteit Koningin Máxima.

Genomineerd voor de Gouden A.A.P. 2016.

Gerelateerde projecten
Contact

Heeft u een vraag? Vul uw gegevens in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Zoeken: